Nhúng đồng hồ trực tuyến vào trang web

Bạn muốn trang web mình có một đồng hồ đẹp, mà ko biết cách thiết kế như thế nào??!! Vậy, bạn hãy tham khảo bài viết sau để có được một mẫu đồng hồ như ý, làm cho trang web hay Blog của bạn trông nổi bật hơn.

Trước tiên, bạn hãy vào trang web www.clocklink.com, tiếp đó bạn vào mục Gallery (link trực tiếp: http://www.clocklink.com/gallery.php) bạn sẽ thấy các mục sau (có thể có chút khác biệt vì sự phát triển của site đó với thời điểm viết bài):

Newest Analog Animal Animation Count Down & Up Dark Backgrounds Digital Holidays
Logo & Custom Seasons Sports Transparent Wallpaper

Việc chọn mẫu đồng hồ rất đơn giản, đầu tiên chọn chủ đề như đồng hồ số, đồng hồ điện từ, đồng hồ đếm ngược…; tiếp theo chọn mẫu mà mình cảm thấy ưng ý và phù hợp nội dung cũng như bố cục trang Web.

Nhấn vào nút View HTML Tag để mở cừa sổ lấy mã HTML. Nếu trang web yêu cầu phải chấp nhận các điều khoản sử dụng bạn chọn Accept để tiếp tục. Tại bước tiếp theo bạn có thể tùy chọn thêm màu sắc, kích thước và giờ địa phương, nếu bạn ở Việt Nam thì giờ địa phương bạn chon GMT +7. Khung mã HTML sẽ cung cấp đoạn mã cần thiết.

VD đồng hồ ở trên là:

<script src=”/mesolite/http://www.clocklink.com/embed.js”></script><script type=”text/javascript” language=”JavaScript”>obj=new Object;obj.clockfile=”5010-green.swf”;obj.TimeZone=”JOG”;obj.width=222;obj.height=66;obj.wmode=”transparent”;showClock(obj);</script>

Hoặc

<embed src=”/mesolite/http://www.clocklink.com/clocks/5010-green.swf?TimeZone=JOG&”  width=”222″ height=”66″ wmode=”transparent” type=”application/x-shockwave-flash”>

Chú ý: tùy trường hợp bạn bạn sử dụng mã nguồn nào cho trang web mình mà sử dụng 1 trong 2 đoạn mã cho thích hợp
Đối với đoạn mã thứ 2 bạn có thể dùng đoạn mã đã được điều chỉnh sau để đưa vào web

<object classid=”clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000″ codebase=”http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0” width=”222″ height=”66″><param name=”width” value=”222″ /><param name=”height” value=”66″ /><param name=”src” value=”http://www.clocklink.com/clocks/5010-green.swf?TimeZone=JOG&” /><param name=”wmode” value=”transparent” /><embed type=”application/x-shockwave-flash” width=”222″ height=”66″ src=”/mesolite/http://www.clocklink.com/clocks/5010-green.swf?TimeZone=JOG&” wmode=”transparent”></embed></object>

New York

Advertisements
%d bloggers like this: